Tarieven

Remedial Teaching

Behandeling 60 minuten   55,- euro (BTW vrij)

Het uurtarief geldt ook voor:

 • Didactisch onderzoek
 • Voortgangsgesprek op school of in de praktijk
 • Voortgangs- en/of eindverslag

Voor Remedial Teaching zijn geen algemene vergoedingen te krijgen. De kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Kunt u de kosten met uw inkomen niet dragen, dan kunt u bij de gemeente wellicht een beroep doen op Bijzondere Bijstand. Ook is het in sommige gevallen mogelijk kosten af te trekken van de belasting of een kindgebonden budget aan te vragen. Een enkele keer vergoedt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. Het is aan te raden dit bij uw verzekering na te vragen.

Matrixcoaching

Behandeling 60 minuten   55,- euro (excl BTW)

Beelddenken

De tarieven worden overeengekomen tijdens de intakegesprekken.

Mindmappen

De tarieven worden overeengekomen tijdens de intakegesprekken.

Schoolbegeleiding

De tarieven worden overeengekomen tijdens de intakegesprekken.

Sinds 2009
Oog voor mogelijkheden
Maatwerk

Voorwaarden

 • De tarieven zijn geldig voor het lopende schooljaar.

 • Afmelden voor een behandeling kan kosteloos tot 24 uur van tevoren per WhatsApp, telefoon of e-mail.

 • Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.

 • Onderwijs is vrijgesteld van BTW. Remedial teaching en leren leren vallen onder deze vrijstelling. Voor (Matrix)coaching wordt 21% BTW in rekening gebracht.

 • De behandelingen worden aan het eind van de maand gefactureerd.

 • Betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum of bij termijnbetalingen binnen de afgesproken termijnen.

 • Eventuele reiskosten (€ 0,19/km) en reistijd worden in rekening gebracht.

 • Mischa Put Begeleiding & coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de achterblijvende of tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van het kind.

 • Mischa Put Begeleiding & Coaching is niet aansprakelijk voor eventuele gebeurtenissen onderweg, van of naar de praktijk of leslocatie of voor schade op de leslocatie.

 • In geval van ziekte of verhindering behoudt Mischa Put Begeleiding & Coaching zich het recht voor om de afspraak te verzetten.


Begeleiding & Coaching

Met oog voor de mogelijkheden van uw kind of schoolteam gaan we enthousiast met elkaar aan de slag en gebruik ik mijn ervaring om jullie doel te bereiken.