Mijn werkwijze

Met oog voor mogelijkheden

We maken samen een afspraak voor een eerste kennismaking. Gedurende het gesprek wordt de hulpvraag vastgesteld en worden de mogelijkheden en verwachtingen besproken. 

Na deze vrijblijvende kennismaking zijn de volgende trajecten mogelijk:

Onderzoekstraject voor uw kind

Begeleidingstraject voor uw kind

Coachingstraject voor een leerkracht op uw school

Begeleidingstraject voor het team op uw school

Eén of meerdere studiedagen

De eerste stap naar verbetering

Indien u besluit het traject op te starten worden de data in overleg met u vastgelegd. Gedurende het traject vindt er een tussentijdse evaluatie plaats waarin wordt bekeken welke veranderingen er zijn en hoe we verder gaan. Een goede afstemming tussen alle betrokkenen is van essentieel belang.

Het traject wordt afgerond met een evaluatie, eventueel met een eindverslag.

Begeleiding & Coaching

Met oog voor de mogelijkheden van uw kind of schoolteam gaan we enthousiast met elkaar aan de slag en gebruik ik mijn ervaring om jullie doel te bereiken.