Schoolbegeleiding

Een steuntje in de rug nodig bij uw schooltrajecten?

Tijdens een intakegesprek bespreken we met elkaar de hulpvraag, de mogelijkheden van de school en de eventuele gewenste begeleiding. Daarna stellen we in overleg een praktisch plan van aanpak op om de leerkracht of het team verder te helpen bij de schoolontwikkeling.

De werkvormen kunnen zijn op teamniveau of op individueel niveau. Ik werk praktisch en doelgericht. Ik heb gewerkt bij de schoolbegeleidingsdienst en heb ervaring in het begeleiden van schoolteams in het basisonderwijs.

Mijn expertises

Mijn aanpak is persoonlijk en gericht op de mogelijkheden van uw school.

Opzetten van de zorgstructuur

Voorbereiden van inspectiebezoek

Audit met feedbackgesprekken en verslaglegging

Handelingsgericht en opbrengstgericht werken

Analyseren van de schoolresultaten en die gegevens vertalen in doelstellingen en plan van aanpak

Begeleiden/coachen van leerkrachten

Begeleiden van hoogbegaafde kinderen

Omgaan met en inzicht krijgen in beelddenken

Leren inzetten van mindmappen

Klanten aan het woord

R. v.d. B. uit Den Haag

IB-er over hoogbegaafdheid

Ik vond dit een echt eye-opener!

Stichting Vechtstreek en Venen

Directeur

Tweedaagse was praktijkgericht, inspirerend en verrijkend.

Mischa is competent èn leuk.

Stichting Vechtstreek en Venen

IB-er

Tweedaagse was zinvol, leerzaam met goede filmpjes en gezellig.

Daltonschool Casimirschool in Gouda

IB-er over handelingsgericht werken

Deze HGW bijeenkomst mij inhoudelijk meer heeft opgeleverd dan de vier eerdere bijeenkomsten vorig schooljaar.

Begeleiding & Coaching

Met oog voor de mogelijkheden van uw kind of schoolteam gaan we enthousiast met elkaar aan de slag en gebruik ik mijn ervaring om jullie doel te bereiken.